Thiếp chúc mừng tốt nghiệp (2 thiếp/trang)

Chúc mừng thành tựu của khóa tốt nghiệp bạn yêu mến bằng một tấm thiếp tuyệt vời. Mẫu sặc sỡ này có khoảng trống để điền năm và lời chúc cá nhân của bạn. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiếp chúc mừng tốt nghiệp (2 thiếp/trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn