Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiếp dấu mốc sinh nhật (2 thiếp mỗi trang, dành cho Avery 8315)

Gửi lời Chúc mừng sinh nhật cho những ngày sinh nhật đặc biệt, chẳng hạn như tuổi 21, 30, 50 hoặc thậm chí 90, bằng cách điền vào dấu mốc trong mẫu thiếp sinh nhật vui tươi này. Mẫu trợ năng này chứa hai thiếp, với kích cỡ khi gập là 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2), phù hợp với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

Thiếp dấu mốc sinh nhật (2 thiếp mỗi trang, dành cho Avery 8315)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn