Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiếp Giáng sinh (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 2 thiếp mỗi trang, dành cho giấy Avery)

In thiếp Giáng sinh gập của riêng bạn bằng mẫu trợ năng này. Cá nhân hóa lời chúc bên trong hoặc xóa lời chúc mẫu rồi viết tay lời nhắn của bạn. Thiếp có kích thước 4,25 x 5,5 inch (khổ giấy A2) khi gập, phù hợp với Avery 3168, 3379, 5315, 8315 và 8317. Tìm kiếm thiết kế mang không khí Giáng sinh để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Thiếp Giáng sinh (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 2 thiếp mỗi trang, dành cho giấy Avery)

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn