Thiếp mời tham gia bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu đỏ (Thiết kế trang trọng)

Mời mọi người tham gia bữa tiệc nghỉ đông bằng cách sử dụng mẫu lời mời toàn trang, có sẵn chủ đề trợ năng này. Đưa thông tin sự kiện vào giữa các đồ trang trí lễ hội, có thể tùy chỉnh màu, treo trên dải băng màu đỏ.

Word

Thiếp mời tham gia bữa tiệc nghỉ lễ với đồ trang trí và dải băng màu đỏ (Thiết kế trang trọng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn