Thiếp mời tham gia bữa tiệc nghỉ lễ với hình trang trí và viền uốn lượn (Thiết kế trang trọng)

Sử dụng thư mời toàn trang, có sẵn chủ đề trang trọng này để mời mọi người đến bữa tiệc nghỉ đông. Mẫu trợ năng này có hình trang trí có thể tùy chỉnh màu khắp phần trên cùng, với viền uốn lượn.

Word

Thiếp mời tham gia bữa tiệc nghỉ lễ với hình trang trí và viền uốn lượn (Thiết kế trang trọng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình