Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiếp Ngày lễ tình nhân (gập tư)

Thể hiện sự quan tâm với người yêu bằng cách gửi mẫu thiếp Ngày lễ tình nhân này, có một hộp sô cô la màu đỏ với dải băng trên nền trắng. Mẫu sẽ được in trên một trang 8,5 x 11 inch và gập thành 4,25 x 5,5 (kích cỡ A2).

Word

Thiếp Ngày lễ tình nhân (gập tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn