Thiếp sinh nhật quà tặng vui vẻ

Chúc mừng sinh nhật vui vẻ bằng thiếp có hình các món quà được gói với phong cách vui vẻ. Thiếp này trợ năng và sẽ in ra mỗi trang một tấm. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng thay đổi phông chữ hay màu.

Word

Thiếp sinh nhật quà tặng vui vẻ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn