Thiếp sinh nhật

Gửi lời chúng sinh nhật với mẫu thiếp chúc mừng đầy màu sắc phù hợp với Avery này. Mẫu này có hai thiếp gập 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2) trên mỗi trang và hoạt động được với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

Thiếp sinh nhật

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình