Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế Đặc tả (trống)

Tài liệu bắt đầu đơn giản trống có thiết kế Đặc tả. Tài liệu này có đầu đề được đánh số màu lam để tạo cả cấu trúc và cá tính cho tài liệu của bạn. Tài liệu này rất phù hợp với các báo cáo, viền ngoài hoặc mỗi khi bạn cần tham khảo một mục cụ thể. Mẫu trợ năng này rất phù hợp khi bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn sử dụng giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, bạn chỉ cần định dạng đầu đề và văn bản khác bằng thư viện Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế Đặc tả (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn