Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế báo cáo (trống)

Một tài liệu bắt đầu đơn giản có thiết kế Báo cáo. Các tiêu đề được đánh số trong mẫu thiết kế báo cáo trống để tạo cho tài liệu của bạn một cấu trúc rõ ràng. Mẫu có thể truy cập này thật tuyệt vời khi bạn muốn bắt đầu từ trống nhưng không muốn giao diện mặc định. Chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng thư viện Kiểu trên tab Trang chủ.

Word

Thiết kế báo cáo (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn