Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế Bưu kiện

Mẫu thiết kế PowerPoint chủ đề không gian này dựa trên chủ đề Bưu kiện và có ví dụ để giúp bạn bố trí. Mẫu PowerPoint thiết kế bưu kiện có hình ảnh Trái Đất trong không gian làm nền và văn bản viền trắng làm tiêu đề. Mẫu PowerPoint này phù hợp để thực hiện các bản trình bày về Trái Đất hoặc ngoài không gian.

PowerPoint

Thiết kế Bưu kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn