Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải ruy băng (màn hình rộng)

Các giáo viên trung học, giáo sư đại học, quản trị viên và những người khác trong ngành giáo dục sẽ đánh giá cao mẫu thuyết trình học thuật này vì thiết kế trang nhã của nó. Các trang trình bày được định dạng sẵn bao gồm các tùy chọn cho biểu đồ, bảng, sơ đồ, v.v. PowerPoint học thuật này có mô-típ sách để phù hợp với nhiều chủ đề - văn học, nghiên cứu, tốt nghiệp, mới đề cập đến tên một vài chủ đề - hoặc thay đổi ảnh cho phù hợp với chủ đề của bạn. Sử dụng các mẫu PowerPoint học thuật để tạo các bài thuyết trình giáo dục hoặc cá nhân mà bạn sẽ thích làm và cung cấp. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải ruy băng (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn