Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Trong nền của bản trình bày về giáo dục này, các cô bé và cậu bé hoạt hình đang chạy qua bãi cỏ hay chơi bập bênh cùng với chú chó cưng. Mây trắng như những con sóng trên bầu trời và mặt trời vui vẻ nhô lên trên trang chiếu tiêu đề. Mẫu này phù hợp với các giáo viên tiểu học, mẫu giáo hoặc các chương trình liên quan đến trẻ em. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn