Thiết kế Gọn gàng cho kế hoạch sự kiện

Mẫu này dựa trên chủ đề Gọn gàng, mang lại nội dung mẫu cho trình lập kế hoạch bữa tiệc hoặc bất kỳ trình chiếu nào liên quan đến sự kiện. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Gọn gàng cho kế hoạch sự kiện

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình