Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế Ion Boardroom

Mẫu thiết kế trang chiếu PowerPoint này dựa trên chủ đề Ion Boardroom và có một ví dụ để giúp bạn bố trí. Mẫu thiết kế trang chiếu PowerPoint có nền chuyển màu tím đậm có họa tiết với tiêu đề trắng và văn bản mô tả để làm nổi bật bản trình bày của bạn.

PowerPoint

Thiết kế Ion Boardroom

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn