Thiết kế Ion kỹ thuật số

Mẫu này dựa trên chủ đề Ion, mang lại nội dung mẫu cho dự án phương tiện xã hội hoặc kỹ thuật số. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Ion kỹ thuật số

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn