Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết kế kỹ thuật số

Tạo bản trình bày trên mạng xã hội, bản quảng cáo chiêu hàng, v.v. với thiết kế mẫu kỹ thuật số từ PowerPoint. Các bản trình bày kỹ thuật số của bạn sẽ trôi chảy với phong cách gắn kết khi bạn sử dụng mẫu đi kèm với phông chữ, màu sắc được định dạng và hơn thế nữa. Bạn muốn thay đổi chi tiết mẫu? Điều đó cũng dễ dàng. Với thiết kế kỹ thuật số hiện đại và lời nhắc nội dung tiếp thị, mẫu này hoàn hảo cho thế giới kinh doanh đương đại. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Thiết kế kỹ thuật số

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn