Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế khía cạnh (trống)

Một mẫu tài liệu bắt đầu đơn giản có thiết kế khía cạnh. Mẫu Word trống có thể truy cập này thật tuyệt vời khi bạn muốn bắt đầu từ đầu nhưng không muốn giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế khía cạnh (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn