Thiết kế khía cạnh (trống)

Tài liệu bắt đầu đơn giản có thiết kế Khía cạnh. Mẫu có gợi ý về cấu trúc với cách kết hợp màu sắc, mang lại tính hiệu quả mà không nhàm chán. Mẫu trợ năng này rất thích hợp khi bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn sử dụng giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, bạn chỉ cần định dạng đầu đề và văn bản khác bằng thư viện Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế khía cạnh (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn