Thiết kế Khung kiến trúc

Mẫu này dựa trên chủ đề Khung, mang lại nội dung mẫu cho doanh nghiệp về kiến trúc hoặc bất kỳ trình chiếu nào liên quan đến xây dựng. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Khung kiến trúc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn