Thiết kế Mùa du lịch

Mẫu này dựa trên chủ đề Mùa du lịch, mang lại nội dung mẫu cho trình chiếu liên quan đến du lịch hoặc đi lại. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Mùa du lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn