Thiết kế Madison cho trung tâm thể dục

Mẫu này dựa trên chủ đề Madison, mang lại nội dung mẫu cho trung tâm thể dục hoặc doanh nghiệp kinh doanh cá thể. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng Thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Madison cho trung tâm thể dục

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình