Thiết kế minh họa trên bảng đen, bản trình bày chủ đề giáo dục (màn hình rộng)

Giáo viên, thiết kế bản trình bày có thể truy nhập này bao gồm một chuỗi các chủ đề giáo dục, chẳng hạn như khoa học, địa lý, toán, đọc, thông qua hình vẽ kính hiển vi, ký hiệu toán học, địa cầu và sách bằng phấn. Sử dụng cho các học viên từ trường phổ thông đến trung học. Thiết kế có màn hình rộng, định dạng 16 X 9, màu đen, xám và vàng.

PowerPoint

Thiết kế minh họa trên bảng đen, bản trình bày chủ đề giáo dục (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn