Thiết kế Nguyên khối bán lẻ

Mẫu này dựa trên chủ đề Nguyên khối, mang lại nội dung mẫu cho cửa hàng cà phê hoặc doanh nghiệp bán lẻ. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Nguyên khối bán lẻ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn