Thiết kế Parallax

Thiết kế này dựa trên chủ đề Parallax và bao gồm một ví dụ để trợ giúp trong bố trí của bạn.

PowerPoint

Thiết kế Parallax

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình