Thiết kế Sự kiện âm nhạc chính

Mẫu này dựa trên chủ đề Sự kiện chính, mang lại nội dung mẫu cho bất cứ kịch bản âm nhạc hoặc trình diễn nào. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Sự kiện âm nhạc chính

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình