Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế tài chính

Sử dụng mẫu thiết kế tài chính này để hiển thị tăng trưởng danh mục dự án, mục tiêu đầu tư và hơn thế nữa. Mẫu PowerPoint tài chính được xây dựng cho dữ liệu của bạn, giúp việc tạo trình chiếu và bản trình bày trở nên đơn giản hơn. Bạn sẽ thấy bộ trang chiếu này có thiết kế động và lời nhắc nội dung dễ sử dụng. Sử dụng các mẫu PowerPoint về tài chính của Microsoft cho sách trắng, cuộc họp, báo cáo bán hàng và nhiều hơn nữa. Đây là một mẫu truy nhập được.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Thiết kế tài chính

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn