Thiết kế Thành phố Berlin

Mẫu này dựa trên chủ đề Berlin, mang lại nội dung mẫu về du lịch hoặc tiếp thị cho những người có sức ảnh hưởng. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Thành phố Berlin

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn