Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế thành thị

Mẫu thiết kế bản trình bày PowerPoint trợ năng này dựa trên chủ đề Thành thị. Mẫu hiện đại này bao gồm một đường thời gian ví dụ để giúp bạn lập biểu đồ cho các sự kiện hoặc mục tiêu chính sắp tới. Kiến trúc hiện tại và trang chiếu đẹp mắt góp phần vào bản trình bày của bạn với mẫu trang chiếu PowerPoint thiết kế thành thị này.

PowerPoint

Thiết kế thành thị

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn