Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế thiên thể

Mẫu thiết kế PowerPoint ngân hà này dựa trên chủ đề Thiên thể và bao gồm một ví dụ để trợ giúp trong bố trí của bạn. Mẫu PowerPoint có chủ đề không gian này sẽ hoàn toàn phù hợp cho bản trình bày thiên văn học. Học viên có thể sử dụng mẫu trang chiếu thiên thể này cho bản trình bày ngoài không gian hoặc dự án trường học.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Thiết kế thiên thể

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn