Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết kế trường học

Sử dụng mẫu trình chiếu PowerPoint này có thiết kế phòng học để tạo các bài thuyết trình về giáo dục. Các trang trình chiếu được định dạng đầy đủ và các công cụ thiết kế của Powerpoint giúp bạn dễ dàng tạo trình chiếu cho trường học hoặc doanh nghiệp của mình. Cho dù bạn đang xây dựng một trình chiếu chào mừng sinh viên trở lại trường học hay một quảng cáo chiêu hàng cho một sản phẩm, các mẫu của Microsoft đều giúp bạn dễ dàng thực hiện. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Thiết kế trường học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn