Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết kế Vườn Savon

Mẫu này dựa trên chủ đề Savon, mang lại nội dung mẫu cho vườn ươm hoặc kiến trúc sư phong cảnh. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Vườn Savon

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn