Thiết kế Vườn Savon

Mẫu này dựa trên chủ đề Savon, mang lại nội dung mẫu cho vườn ươm hoặc kiến trúc sư phong cảnh. Với đăng ký Office 365, bạn sẽ nhận được Ý tưởng thiết kế thông minh, mang tới nhiều đề xuất bố trí cho một trang chiếu. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Thiết kế Vườn Savon

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình