Thiết lập mục tiêu

Biến mục tiêu của bạn thành hiện thực - sử dụng mẫu này để lập kế hoạch cho hành động của bạn, theo dõi tiến độ và truyền cảm hứng cho chính mình khi bạn đạt được mục tiêu. Hoặc hãy giúp gia đình và bạn bè của bạn khi họ làm việc để thực hiện các mục tiêu của họ.

PowerPoint

Thiết lập mục tiêu

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình