Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp cà vạt vào Ngày của cha (gấp tư)

Cho cha biết suy nghĩ của bạn về ông bằng mẫu thiệp chúc mừng Ngày của cha này. Thiệp gấp thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2). Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu để phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiệp cà vạt vào Ngày của cha (gấp tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn