Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp cây trái tim vào Ngày của mẹ

Tùy chỉnh Ngày của mẹ năm nay với thông điệp đặc biệt và tấm thiệp độc đáo sẽ cho mẹ bạn biết bạn yêu thương và tri ân mẹ đến nhường nào. Nhấn vào văn bản giữ chỗ bất kỳ để thay thế bằng nội dung của riêng bạn. Mẫu trợ năng này sẽ in hai tấm thiệp trên mỗi trang.

Word

Thiệp cây trái tim vào Ngày của mẹ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn