Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp cảm ơn

Dưới đây là một cách dễ dàng để thể hiện sự biết ơn của bạn: mẫu thiệp cảm ơn miễn phí, có thể tùy chỉnh trong Word. Thêm ảnh của bạn vào mẫu thiệp cảm ơn của Microsoft Word hoặc sử dụng hình ảnh có sẵn. Phần bên trong của mẫu thiệp cảm ơn của Word được để trống cho bạn ghi thông điệp cá nhân thể hiện lòng biết ơn. Mẫu thiệp cảm ơn của Word này gồm hai thiệp 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2) trên mỗi trang, đồng thời phù hợp với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317. Tải xuống mẫu thiệp cảm ơn có thể in và gửi để ghi nhận những điều tối đẹp đối với bạn và gia đình của bạn.

Word

Thiệp cảm ơn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn