Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp cảm ơn

Mẫu thiệp cảm ơn trợ năng này gồm hai thiệp 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2) trên mỗi trang, đồng thời hoạt động được với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317. In nguyên trạng hoặc thay đổi ảnh thành ảnh của bạn để cá nhân hóa giao diện. Bên trong trống.

Word

Thiệp cảm ơn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn