Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp chúc mừng tốt nghiệp (2 thiệp/trang)

Sử dụng mẫu thiệp chúc mừng tốt nghiệp này để chúc mừng sinh viên tốt nghiệp yêu thích của bạn về thành tích của họ bằng một tấm thiệp được cá nhân hóa. Mẫu thiệp chúc mừng tốt nghiệp sặc sỡ này có chỗ điền năm và lời chúc cá nhân. Bạn có thể sử dụng nguyên mẫu hoặc dễ dàng tùy chỉnh mẫu thiệp chúc mừng tốt nghiệp in được này bằng hình ảnh, phông chữ và màu sắc riêng.

Word

Thiệp chúc mừng tốt nghiệp (2 thiệp/trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn