Thiệp Giáng sinh có hình kẹo gậy xoắn (2 thiệp mỗi trang)

Nhờ thiết kế kẹo gậy xoắn hai màu đỏ và trắng, người nhận thiệp sẽ cảm nhận được hương vị Giáng sinh đặc sắc. Sử dụng mẫu lời chúc Giáng sinh sẵn có hoặc cá nhân hóa lời chúc của riêng bạn. Mẫu trợ năng sẽ in hai tấm thiệp gấp trên mỗi trang.

PowerPoint

Thiệp Giáng sinh có hình kẹo gậy xoắn (2 thiệp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình