Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiệp hình chú voi thông minh vào Ngày của cha

Tôn vinh hình ảnh người cha trong cuộc sống bằng tấm thiệp ngọt ngào tùy chỉnh được. Mẫu thiệp trợ năng này sẽ in hai tấm thiệp trên mỗi trang.

Word

Thiệp hình chú voi thông minh vào Ngày của cha

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn