Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Bắt đầu tiệc nào! Mẫu thiết kế cổ điển này với văn bản màu xanh trên nền đen phù hợp cho những tiệc sinh nhật hoặc sự kiện khác. Thêm các ảnh và chi tiết của bạn để tùy chỉnh.

PowerPoint

Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình