Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Bắt đầu tiệc nào! Mẫu thiết kế cổ điển này với văn bản màu xanh trên nền đen phù hợp cho những tiệc sinh nhật hoặc sự kiện khác. Thêm các ảnh và chi tiết của bạn để tùy chỉnh.

PowerPoint

Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn