Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp mời ngày lễ tuyết rơi

Hãy mời khách đến mọi dịp lễ bằng tấm thiệp thanh lịch này. Thiệp có thiết kế hình bông tuyết vượt thời gian. Chúng tôi nghĩ rằng thiếp đã rất phong cách rồi nhưng hãy thay đổi phông chữ hoặc màu sắc để tạo nên tấm thiệp cho riêng bạn. Thiệp này sẽ in hai tấm thiệp trên mỗi trang. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiệp mời ngày lễ tuyết rơi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn