Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp Ngày của cha (từ con trai, gấp tư)

Các cậu con trai có thể in tấm thiệp riêng vào Ngày của cha bằng mẫu thiệp chúc mừng đơn giản này. Sử dụng theo nguyên mẫu hoặc tùy chỉnh, in và gấp lại. Mẫu sẽ in trên một trang 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2).

Word

Thiệp Ngày của cha (từ con trai, gấp tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn