Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiệp Ngày của cha (từ người vợ, gấp tư)

Hãy cho người đàn ông trong cuộc đời bạn biết rằng anh ấy là một người cha tuyệt vời bằng mẫu thiệp chúc mừng này. Mẫu sẽ in trên một trang 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2).

Word

Thiệp Ngày của cha (từ người vợ, gấp tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn