Thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm

Chào mừng lễ kỷ niệm đặc biệt với thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm trang trọng này. Chỉ cần tùy chỉnh, in và gấp mẫu dọc theo đường thẳng ở giữa. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiệp phiếu quà tặng lễ kỷ niệm

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình