Thiệp sinh nhật đánh dấu cột mốc (tia màu xanh)

Kỷ niệm một tuổi đánh dấu cột mốc trong đời bằng mẫu thiệp Chúc mừng Sinh nhật này cho sinh nhật lần thứ 21, 30, 40, 50 hoặc bất kỳ năm đặc biệt nào khác. Chỉ cần điền năm và in ra.

PowerPoint

Thiệp sinh nhật đánh dấu cột mốc (tia màu xanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình