Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiệp sinh nhật (2 thiệp trên một trang)

Gửi lời chúc sinh nhật với mẫu thiệp chúc mừng đầy màu sắc tương thích với Avery này. Mẫu trợ năng này có hai thiếp gập 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2) trên mỗi trang và hoạt động được với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

   Thiệp sinh nhật (2 thiệp trên một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn