Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp thông báo ngày và địa điểm cưới (thiết kế đám cưới Đen và Trắng)

Sử dụng thiệp Thông báo Ngày và Địa điểm có tông đen và trắng trang nhã này để thông báo cho khách mời về lễ cưới sắp tới của bạn. Tự in bằng cách sử dụng mẫu thiệp của Avery hoặc cá nhân hóa mẫu trợ năng này với thông tin về đám cưới của bạn, rồi gửi đến nhà in. Tìm kiếm đám cưới Đen và Trắng để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Thiệp thông báo ngày và địa điểm cưới (thiết kế đám cưới Đen và Trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn