Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiết kế hiện đại

Mẫu thiết kế hiện đại này cung cấp nội dung mẫu cho một doanh nghiệp công nghệ. Các mẫu thiết kế PowerPoint là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những dự án khoa học, doanh nghiệp công nghệ và hơn thế nữa Mẫu đa năng này bao gồm biểu đồ, bảng và các trang trình bày quy trình, giúp bạn thiết kế bản trình bày cho các nhu cầu cụ thể của mình. Sử dụng các công cụ thiết kế của PowerPoint để thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn và bạn sẽ sớm có một bản trình bày đẹp mắt và nhiều thông tin. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Thiết kế hiện đại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn