Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Thiệp Ngày của cha (từ con gái, gấp tư)

Những cô con gái có thể làm tấm thiệp riêng vào Ngày của cha bằng mẫu thiệp vui nhộn này. Hãy sử dụng các thư viện Chủ đề, Phông chữ và Màu sắc để tùy chỉnh vẻ ngoài. Mẫu sẽ in trên một trang 8,5 x 11 inch và gập thành 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2).

Word

Thiệp Ngày của cha (từ con gái, gấp tư)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn