Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tiêu đề thư dạng hình học

Tiêu đề thư tùy chỉnh thêm phong cách cá nhân và nét chuyên nghiệp cho mọi thông tin giao tiếp của bạn, dù đó là một ghi chú đơn giản hay tất cả thư xin việc quan trọng. Tự tạo mẫu nền cá nhân hóa với mẫu tiêu đề thư dạng hình học của Microsoft. Thiết kế táo bạo này nổi bật và sẽ phù hợp với thư cá nhân và kinh doanh của bạn. Ví dụ về tiêu đề thư được định dạng sẵn cung cấp các lời nhắc hữu ích về vị trí chèn tên và địa chỉ, logo cá nhân hóa, nội dung thư, v.v.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Tiêu đề thư dạng hình học

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn