Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Tình trạng dự án (đỏ)

Dùng mẫu Báo cáo Tình trạng Dự án để cập nhật thông tin cho các bên liên quan chủ chốt của bạn ở từng giai đoạn của dự án. Xác định các khu vực đang tiến triển tốt và các khu vực cần được giám sát cẩn thận. Giữ giao diện và dùng các mẫu khác từ bộ thiết kế (Đỏ và Đen) hay áp dụng các chủ đề để thay đổi màu và chèn logo của bạn vào để cá nhân hóa nó cho công ty của mình. Định dạng dễ đọc, dễ nhìn.

Word

Tình trạng dự án (đỏ)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn